Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sủi bọt, sự có ga (thức uống)