Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fitting-shop /'fitiɳʃɔp/  

  • Danh từ
    xưởng lắp ráp