Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fish and chips /,fi∫ənd't∫ips/  

  • [món] cá tẩm bột rán [ăn với] khoai tây rán