Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

finishing school /'fini∫iηsku:l/  

  • trường tư dạy cách ứng xử (cho các thiếu nữ giàu có)