Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fingertip /'fiηgətip/  

 • Danh từ
  đầu ngón tay
  have something at one's fingertips
  biết rõ như lòng bàn tay
  to one's fingertips
  hoàn toàn, về mọi mặt
  cô ta là một nghệ sĩ xét về mọi mặt