Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fillet /'filit/  

  • Danh từ
    thịt róc xương; cá róc xương
    dải lụa (buộc đầu)
    Động từ
    róc xương và lạng (thịt, cá)