Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fighting-cock /'faitiɳ'kɔk/  

  • Danh từ
    gà chọi
    to live like fighting-cock
    ăn uống sung sướng, ăn cao lương mỹ vị