Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fighter pilot /'faitə'pailət/  

  • Danh từ
    (quân sự) phi công lái máy bay chiến đấu