Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fighter bomber /'faitə'bɔmə/  

  • Danh từ
    (quân sự) máy bay chiến đấu thả bom