Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

field-day /'fi:lddei/  

 • Danh từ
  ngày thao diễn
  thời gian sôi động xôn xao
  mỗi khi có bê bối trong chính phủ là báo chí có dịp sôi động xôn xao
  (từ Mỹ) ngày thể thao (ở trường học)
  (từ Mỹ) ngày nghiên cứu khoa học ngoài trời