Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

field hospital /'fi:ld'hɔspitl/  

  • Danh từ
    (quân sự) bệnh viện dã chiến