Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fidgetiness /'fidʤitinis/  

  • Danh từ
    sự hay cựa quậy
    sự bồn chồn, sự sốt ruột, sự lo lắng, sự không yên tâm