Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

femme fatale /,fæmfə'tɑ:l/  

  • (số nhiều femmes fatales)
    người đàn bà làm say đắm, làm khổ người người đàn ông