Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

femme de chambre /'fɑ:mdə'ʃỴ:ɳbr/  

  • Danh từ
    cô hầu phòng, nữ tỳ