Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sợ
  fearful of waking the baby
  sợ làm đứa bé thức giấc
  đáng sợ, khủng khiếp
  a fearful railway accident
  một tai nạn tàu hỏa khủng khiếp
  what a fearful mess!
  (khẩu ngữ) một sự bề bộn sao mà khủng khiếp thế!

  * Các từ tương tự:
  fearfully, fearfulness