Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    dành đặc ân, dành sự tiện lợi đặc biệt