Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

favorite /'feivərit/  

 • Tính từ
  được mến chuộng, được ưa thích
  tác giả mình ưa thích
  sách thích đọc
  Danh từ
  người được ưa chuộng; vật được ưa thích
  (thể dục,thể thao) (the favourite) người dự cuộc ai cũng chắc sẽ thắng; con vật (ngựa, chó...) dự cuộc ai cũng chắc sẽ thắng
  sủng thần; ái thiếp, quý phi