Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ, cũng favoured
  được hưởng ân huệ
  the most favored nation clause
  điều khoản tối huệ quốc
  có vẻ bề ngoài
  well favored
  có vẻ bên ngoài xinh đẹp