Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fastness /'fɑ:stnəs/  /'fæstnəs/

 • Danh từ
  độ bền (màu)
  we guarantee the fastness of these dyes
  chúng tôi bảo đảm độ bền các chất nhuộm này
  Danh từ
  thành lũy