Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

farthingale /'fɑ:ðiɳgeil/  

  • Danh từ
    (sử học) váy phồng (cổ vòng)