Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  công việc nông trại
  pig farming
  nghề nuôi lợn ở trại
  farming equipment
  thiết bị nông trại, thiết bị nhà nông