Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

farcicality /'fɑ:sikæliti/  

  • Danh từ
    tính chất khôi hài; tính chất trò hề
    tính chất nực cười; tính chất lố bịch