Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

far-between /'fɑ:bi:'twi:n/  

  • Tính từ
    cách quãng, không thường xuyên, năm thì mười hoạ