Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Anh, tiếng lóng) bộ phận sinh dục nữ
    (từ Mỹ, tiếng lóng) mông đít