Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fallible /'fæləbl/  

  • Tính từ
    có thể mắc sai lầm