Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fairy story /'feəristɔ:ri/  

  • truyện thần tiên
    việc nàng lấy hoàng tử cứ như là truyện thần tiên lãng mạn
    chuyện bịa khó tin
    "bây giờ thì kể cho tôi biết sự thực, tôi không muốn nghe thêm chuyện bịa của anh nữa đâu"