Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fade-out /'feidaʊt/  

  • Danh từ
    sự mờ dần (hình điện ảnh, phát thanh), sự nhỏ dần (âm thanh)