Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhà viết truyện ngụ ngôn, nhà thơ ngụ ngôn
    người hay kể truyện hoang đường