Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extension subscriber   

  • (Kỹ thuật) người thuê bao đường dây