Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  /,eks'pætriət/
  /,eks'peitriət/
  người sống tha hương
  người Mỹ sống tha hương ở Paris
  Động từ
  /eks'pætrieit/
  trục xuất khỏi xứ sở
  bị trục xuất vì bị tình nghi làm gián điệp cho địch