Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expatiate /ik'spei∫ieit/  

  • Động từ
    (+ on, upon)
    nói tỉ mỉ về, viết tỉ mỉ về
    ông chủ tịch nói tỉ mỉ trong hai tiếng đồng hồ về kế hoạch của ông đối với công ty