Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhibition /,eksi'bi∫n/  

 • Danh từ
  cuộc triển lãm; bộ sưu tập triển lãm
  sự biểu lộ, sự thể hiện
  the quiz was a good opportunity for the exhibition of his knowledge
  cuộc thi đố trên đài là một dịp tốt để anh biểu lộ kiến thức của mình
  cuộc thao diễn
  a dancing exhibition
  cuộc thao diễn nghệ thuật khiêu vũ
  (từ Anh) học bổng
  make an exhibition of oneself
  (nghĩ xấu)
  giở trò dại dột lố bịch trước đám đông

  * Các từ tương tự:
  exhibitioner, exhibitionism, exhibitionist, exhibitionistic