Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

execrate /'eksikreit/  

  • Động từ
    chửi rủa, ghét cay ghét đắng