Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  /'eksaiz/
  thuế tiêu dùng
  the excise on beerspirittobacco
  thuế bia, rượu, thuốc lá
  customs and excise
  thuế quan và thuế tiêu dùng
  Động từ
  /ik'saiz/
  cắt bỏ
  bác sĩ cắt bỏ khối u trên ngực chị ta
  người kiểm duyệt cố đòi cắt bỏ đoạn ấy khỏi bộ phim

  * Các từ tương tự:
  Excise duty, Excise taxes