Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ex parte /'eks'pɑ:ti/  

  • phó từ
    một bên, một phía
    Tính từ
    (pháp lý) của một bên, của một phía