Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

erection /i'rek∫n/  

 • Danh từ
  sự dựng
  the erection of the building took several months
  sự dựng tòa nhà đã mất nhiều tháng
  công trình xây dựng
  sự cương cứng (dương vật…)