Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sử thi
  phim dài mang tính sử thi; truyện dài mang tính sử thi
  (đùa hoặc khẩu ngữ) hành động đáng được coi là anh hùng
  tu sửa chiếc xe trở thành một việc đáng được coi là anh hùng
  Tính từ
  như sử thi; kỳ thú
  bài tường thuật cuộc hành trình kỳ thú của họ xuyên qua sa mạc

  * Các từ tương tự:
  epical, epicalyx, epicanthus, epicarp, epicarpic, epicarpium, epicedia, epicedium, epicene