Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

epaulet /'epoulet/  

 • Danh từ
  (quân sự) cầu vai
  to win one's epaulet
  được thăng cấp, được đề bạc làm sỹ quan

  * Các từ tương tự:
  epaulette