Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-) (thường dùng ở dạng bị động)
  đánh bẫy, bẫy
  lừa gạt, lừa
  ông ta cảm thấy bị lừa khi cưới cô ấy

  * Các từ tương tự:
  entrapment, entrapping