Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ensnare /in'sneə[r]/  

 • Động từ
  (+ in)
  săn bẫy, đáng bẫy
  ensnare a rich husband
  săn bẫy được một ông chồng giàu có

  * Các từ tương tự:
  ensnarement, ensnarer