Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ in, with)
  ôm
  ông ta ôm lấy đứa bé trong vòng tay trìu mến

  * Các từ tương tự:
  enfolder