Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kẻ thù
  tính ngạo nghễ của nó làm cho nó có nhiều kẻ thù
  nghèo nàn và dốt nát là kẻ thù của tiến bộ
  the enemy
  quân địch
  the enemy was (wereforced to retreat
  quân địch buộc phải rút lui
  enemy forces
  lực lượng địch
  one's own worst enemy
  xem worst
  carry the war into the enemy's camp
  xem carry