Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enceinte /Ỵ:ɳ'se:nt/  

  • Tính từ
    có chửa, có mang
    Danh từ
    (quân sự) hàng rào (quanh công sự)