Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embarrassing /im'bærəsiη/  

 • Tính từ
  làm lúng túng, làm bối rối
  an embarrassing question
  một câu hỏi làm lúng túng

  * Các từ tương tự:
  embarrassingly