Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có giáo dục, có học
  a highly educated woman
  người phụ nữ có trình độ giáo dục cao
  an educated guess
  dự đoán dựa trên kinh nghiệm (thường là đúng)