Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

echelon /'e∫əlɒn/  

 • Danh từ
  cấp bậc
  the upper echelon of the Civil Service
  những cấp bậc cao trong ngành dân sự
  (quân sự) đội hình bậc thang
  aircraft flying in echelon
  máy bay bay theo đội hình bậc thang

  * Các từ tương tự:
  echelon circuit, echelon lens, echelon prism, echelon strapping