Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người ăn (theo một cách nào đó)
  he's a greedy eater
  nó là một người tham ăn
  (như eating apple) loại táo ăn tươi (không qua nấu nướng)

  * Các từ tương tự:
  eatery