Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dynasty /'dinəsti/  /'dainəsti/

  • Danh từ
    triều đại, triều vua, triều
    during the Ming dynasty
    triều Minh