Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  đầy bụi, bụi bặm
  như bụi
  a dusty answer
  lời từ chối thẳng thừng
  not so dusty
  (từ Anh, cũ, khẩu ngữ)
  không đến nỗi tồi, kha khá
  how are you feeling? – ohnot so dusty, thanks
  anh thấy sức khỏe thế nào? - ồ cũng không đến nỗi tồi, cảm ơn