Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dumpling /'dʌmpiη/  

 • Danh từ
  viên bột nhân thịt
  bánh bao nhân trái cây
  an apple dumpling
  bánh bao nhân táo
  (khẩu ngữ) người béo lùn